Aanmelden Stadslyceum

Wilt u uw kind aanmelden bij het Stadslyceum voor het nieuwe schooljaar 2022-2023, dan kunt u hieronder op de knop “Digitaal aanmelden nieuw schooljaar” klikken. 

Aanmelden voor klas 1 is niet meer mogelijk voor het schooljaar 2022-2023.

Voor het stellen van al uw vragen met betrekking tot het invullen van de digitale aanmelding of het aanvragen van een papieren aanmeldingsformulier kunt u terecht bij de leerlingenadministratie, te bereiken via mailadres aanmeldingenvo@o2g2.nl of telefonisch via 050-3210360. 

Voor inhoudelijke vragen over toelating en plaatsing kunt u contact opnemen met de school via 050-3210500, vragen naar Annemiek Pijper

Voor het huidige schooljaar 2021-2022 kan onze school helaas geen leerlingen meer aannemen. Graag verwijzen wij u naar een van de andere scholen binnen onze koepel van Openbaar Onderwijs Groningen. Mogelijk hebben zij nog plek.