Voorlichting

Na de scholenmarkt in de Euroborg en de voorlichting op onze VO-scholen voor openbaar onderwijs bieden we de mogelijkheid om online vragen te stellen. Na aanmelding op Scholenmarkt Groningen krijgt u een bevestigingsmail om de inschrijving definitief te maken. Als school sturen we vervolgens een link en het gekozen tijdstip. We werken met kleine groepjes in Teams. Een voorlichter van het Stadslyceum is ongeveer 5 minuten voor aanvang digitaal aanwezig. Graag de camera aan, het is fijn om elkaar te kunnen zien. We voeren de gesprekken graag met uw zoon of dochter erbij, al zal dit niet altijd mogelijk zijn gelet op de tijdstippen. We hebben gekozen voor verschillende data en verschillende tijdstippen. Er zit vast een bij die past. Het is geen algemene voorlichting, maar echt een vragensessie. Bereid die vragen voor. Toehoren mag natuurlijk ook. Vaak zijn de ouders/verzorgers van ongeveer 5 kinderen aanwezig, soms meer met een maximum van 10, soms minder met een minimum van 1. De ervaring leert dat een sessie ongeveer een half uur duurt.

Vragen of opmerkingen: intake.stadslyceum@o2g2.nl

We zien en spreken u en jullie graag!

Download hier de handleiding voor online kennismaking via Microsoft Teams